1. Вовед
Правилата за користење важат за сите страни кои на url адресата:
http://www.pravenfakultetkicevo.edu.mk
http://www.pfk.uklo.edu.mk

 
2. Содржина на страната
Сите содржини кои можат да се најдат на оваа страна се од информативен карактери и примарно се наменети за информирање. Правниот факултет – Кичево се обврзува да ги вложи сите напори како би се осигурала вистинитоста на информациите кои се поставени на страната.Но, Правниот факултет – Кичево нема да биде одговорен за никакви евентуални грешки или недостатоци при ажурирање на информациите.


3. Заштита на авторски права
Оваа страна е во сопственост на Правен факултет – Кичево, и секаква злоупотреба да информации, како слика, текст или други податоци е строго забрането. Репродукција, дистибуција или други употреби на информации од оваа страна пред претходно знаење и дадена дозвола од Правен факултет – Кичево, е забрането.

4. Заштита на приватност
При првото ваше посетување на страната, “Cookie“ ќе бидат зачуванани во вашиот компјутер. Вие тоа можете да го спречите со одредени нагодувања на интернет прелистувачот. “Cookie“ се мали датотеки кои овозможуваат подобра комуникација со веб страните. Важно е да знаете дека таквите датотеки нема никогаш да дозволат пристап на личните податоци или податоците сместени за компјутерот, освен оние кои се јавно достапни (тип на прелистувач, верзија на оперативен систем, ... ). Податоците кои ги внесувате на нашата страна ќе бидат испратени кон нас во незаштитен електронски облик. За да го заштитите својот идентитет и приватност, не внесувајте никакви лични податоци кои не сакате да бидат откриени.

5. Надовершни линкови
На нашата веб страница исто така функцинираат линкови на веб страни кои што не се дел од оваа страна. Не сносиме никаква одговорснот за содржината на таквите веб страни.

6. Промени на условите
Правниот факултет – Кичево го задржува правото да направи измена во овие Општи услови без претходна најава. Измените ќе стапат во сила веднаш после нивното објавување. Поради тоа, Ве замолуваме да ги прочитате правилата и условите на користење секој пат кога ја посетувате страната.
 
7.Надлежно право
Интерпретацијата и било какви правни прашања во врска со употребените материјали објавени на оваа страна подлежат исклучива врз примена на Законите во Р.Македонија. Било каков спор во врска со споменатите материјали ќе биде разрешен од страна на Основниот суд во Битола.

8. Заклучок
Откако ќе пристапите на нашата веб страна, вие потврдувате дека сте информирани и се согласувате со погоренаведените услови и одредби.

 

 

 

 

www.pravenfakultetkicevo.edu.mk